ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Technology park
Technology transfer
Technopolis
Teenager
Telecom satellite
Telecommunication
Telecommute (to)
Telecommuter
Teleconference
Telegraph pole
Telephone box
Telephone interviewing
Television
Teleworking
Tell the truth (to)
Temp (to)
Temp-agency

Επιστροφή