ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Χωρισμένη (οικογένεια)
Χωρισμένος
Χωρισμός
Χωριστά
Χώροι αστικής ανάπλασης
Χώροι γραφείου
Χώροι πρασίνου
Χώρος
Χώρος άθλησης ή παιχνιδιού
Χώρος αναψυχής
Χώρος δασικής εκμετάλλευσης
Χώρος καπνιστών/χώρος μη καπνιστών
Χώρος κατασκήνωσης
Χώρος κατεδάφισης
Χώρος με διαχωριστικά
Χώρος στάθμευσης
Χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων

Επιστροφή