ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Χωρίζω
Χωρίζω σε τετραγωνίδια
Χωρικά ύδατα
Χωρικός
Χωριό
Χωριουδάκι
Χωρίς
Χωρίς αξία
Χωρίς αποδεικτικά ταυτότητας
Χωρίς δασμούς
Χωρίς ενδιάμεσο σταθμό
Χωρίς έξοδα
Χωρίς εργασία
Χωρίς μόνιμη κατοικία
Χωρίς υποθήκη
Χωρίς ΦΠΑ
Χώρισμα

Επιστροφή