ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Χρονομίσθωση
Χρονοναύλωση
Χρόνος περιστροφής
Χρυσογιακάδες (ιδιωματισμός)
Χρυσός
Χτενίζω μια περιοχή (στρατός, αστυνομία)
Χτίζω
Χυδαίος
Χυδαιότητα
Χύνομαι
Χύνω
Χυτοσίδηρος
Χωματερή
Χώνω
Χώρα
Χώρα διαμετακόμισης
Χώρα δορυφόρος

Επιστροφή