ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Χώρα εισαγωγής
Χώρα έκδοσης
Χώρα εξαγωγής
Χώρα καταγωγής
Χώρα καταφύγιο
Χώρα παραγωγής πετρελαίου
Χώρα προέλευσης
Χώρα σε εμπόλεμη κατάσταση
Χώρα σε κρίση
Χώρα του Τρίτου κόσμου
Χωράφι
Χωρητικότητα
Χωριάτες
Χωριάτης
Χωριάτικο
Χωριάτικος
Χωρίζομαι

Επιστροφή