ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ψαρότοπος
Ψαροχώρι
Ψευδομαρτυρία
Ψεύτικο
Ψευτοζώ
Ψηφίζω
Ψηφίζω δι' αντιπροσώπου
Ψηφίζω λευκό
Ψηφίζω νόμο
Ψηφίο
Ψήφιση νόμου
Ψηφίστηκε ομόφωνα
Ψηφοθηρία
Ψήφος
Ψήφος δι' ανατάσεως της χειρός
Ψήφος διαμαρτυρίας
Ψήφος εμπιστοσύνης

Επιστροφή