ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 900

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Στρατηγικές Συμπράξεις για την αντιμετώπιση της κρίσης Covid-19 (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : ERASMUS +
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 29/10/2020

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Environmental Crime (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : ISFP-2020-AG-ENV
Πρόγραμμα : Internal Security Fund-Police
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 17/12/2020

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Unlocking Youth Potential (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : Fund for Youth Employment
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 05/01/2021

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Βραβείο για καινοτόμες λύσεις για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας με βάση την εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : HORIZON 2020: Πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020"
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 15/01/2020

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : H Βραδιά του Ερευνητή (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : HORIZON 2020: Πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020"
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 09/01/2020

Επιστροφή