>ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Προγράμματα

Φορέας χρηματοδότησης : ΥΠ.ΑΝ.Ε / ΕΣΠΑ 2021-2027


Αριθμός προγραμμάτων : 13

Τίτλος προγράμματος : ΕΠ Μεταφορές
Κατηγορία προγράμματος : Τομεακά Προγράμματα - ΕΣΠΑ 2021-2027
Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά στοιχεία για το πρόγραμμα

Τίτλος προγράμματος : ΕΠ Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή
Κατηγορία προγράμματος : Τομεακά Προγράμματα - ΕΣΠΑ 2021-2027
Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά στοιχεία για το πρόγραμμα

Τίτλος προγράμματος : ΕΠ Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή (ΠΕΚΑ)
Κατηγορία προγράμματος : Τομεακά Προγράμματα - ΕΣΠΑ 2021-2027
Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά στοιχεία για το πρόγραμμα

Τίτλος προγράμματος : ΕΠ Ψηφιακός Μετασχηματισμός
Κατηγορία προγράμματος : Τομεακά Προγράμματα - ΕΣΠΑ 2021-2027
Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά στοιχεία για το πρόγραμμα

Τίτλος προγράμματος : ΕΠ Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση
Κατηγορία προγράμματος : Τομεακά Προγράμματα - ΕΣΠΑ 2021-2027
Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά στοιχεία για το πρόγραμμα

Προηγούμενη123Επόμενη

Επιστροφή