>ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Προγράμματα

Φορέας χρηματοδότησης : Ιδιωτικοί πόροι


Αριθμός προγραμμάτων : 5

Τίτλος προγράμματος : Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.)
Κατηγορία προγράμματος : Συμπράξεις Δημοσίου - Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.)
Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά στοιχεία για το πρόγραμμα

Τίτλος προγράμματος : Συμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης Σ.Ε.Α.
Κατηγορία προγράμματος : Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης (Σ.Ε.Α.)

Τίτλος προγράμματος : Συμβάσεις Παραχώρησης
Κατηγορία προγράμματος : Συμβάσεις Παραχώρησης

Τίτλος προγράμματος : Ενεργειακές Κοινότητες
Κατηγορία προγράμματος : Ενεργειακές Κοινότητες

Τίτλος προγράμματος : Crowdfunding: Χρηματοδότηση από το πλήθος
Κατηγορία προγράμματος : Crowdfunding: Χρηματοδότηση από το πλήθος

Επιστροφή