ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.)


Φορέας χρηματοδότησης : Ιδιωτικοί πόροι
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Σκοπός : Οι Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ. νόμος 3389/05) είναι μορφές συνεργασίας των Δημοσίων Φορέων μέσα στους οποίους περιλαμβάνεται και η Τοπική Αυτοδιοίκηση με επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα, που αποσκοπούν στον σχεδιασμό, στην κατασκευή, στη χρηματοδότηση και διαχείριση δημόσιων έργων υποδομής και στην παροχή δημόσιων υπηρεσιών, αλλά και στην αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας.
Η επιλογή των ιδιωτών που αναλαμβάνουν ένα έργο ΣΔΙΤ γίνεται μετά από δημόσιο διαγωνισμό. Οι ΣΔΙΤ υλοποιούνται με συμβάσεις, στις οποίες περιγράφονται λεπτομερώς όλες οι παράμετροι του έργου, τόσο κατά την περίοδο κατασκευής όσο και κατά την περίοδο λειτουργίας, καθώς και οι υποχρεώσεις τόσο του Ιδιωτικού όσο και του Δημόσιου τομέα. Τα έργα πουυλοποιούνται με ΣΔΙΤ επιστρέφονται στο Δημόσιο μετά από συγκεκριμένη περίοδο λειτουργίας, όπως αυτή ορίζεται στη σύμβαση.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : - Ο σχεδιασμός, η κατασκευή, η χρηματοδότηση και η διαχείριση (συντήρηση, λειτουργία, εκμετάλλευση) δημόσιων έργων υποδομής
- Η παροχή δημόσιων υπηρεσιών
- Η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας

Ενδεικτικά έργα:
- Σχεδιασµός µε βάση συγκεκριµένες προδιαγραφές
- Κατασκευή, είτε µε τη µορφή κατασκευής νέων κτιριακών εγκαταστάσεων είτε της οµαδικής ανακαίνισης µεµονωµένων ή οµάδων εγκαταστάσεων µίας συγκεκριµένης περιοχής,
- Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων
- Συντήρηση του εξοπλισµού του κτιρίου
- Εστίαση (γεύµατα που να πληρούν τις συµφωνηθείσες διατροφικές προδιαγραφές),
- Στάθµευση αυτοκινήτων
- Συντήρηση του περιβάλλοντος χώρου των κτιρίων
- Ασφάλεια
- Υπηρεσίες καθαριότητας.
(δείτε λεπτομέρειες)
Προϋπολογισμός : 200 εκ. Ευρώ/ αντικείμενο της Σύμπραξης
Θεσμικό πλαίσιο : Ν. 3389/2005 (σχετικό αρχείο)
Επικοινωνία : Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίου - Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)
Τηλ: 210 337 5750
Παρατηρήσεις : ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ ΣΔΙΤ
Περιβάλλον- Διαχείριση Απορριμμάτων
- Υλοποίηση υποδομών του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
- Μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Περιφέρειας Ηπείρου, Νομού Σερρών, Ν. Ηλείας , Πελοποννήσου κλπ
Ενέργεια
- Αναβάθμιση και Βελτιστοποίηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Αθηναίων
- Αναβάθμιση Οδοφωτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
- Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου
Εκπαίδευση
- Υλοποίηση 8 Σχολικών Μονάδων στα Χανιά & ανακατασκευή του πάρκου Ειρήνης και Φιλίας των Λαών
- Υλοποίηση 14 Σχολικών υποδομών στην Περιφέρεια Αττικής (1A)
- Υλοποίηση 10 Σχολικών υποδομών στην Περιφέρεια Αττικής (1B)
Πληροφορική & Επικοινωνίες
- Ψηφιακή καταγραφή, αποθήκευση και διάθεση πρακτικών συνεδριάσεων δικαστηρίων
- Υλοποίηση Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεματικής για την πληροφόρηση επιβατών των μέσων της “Οδικές Συγκοινωνίες ΑΕ” και τη διαχείριση του στόλου της
Λοιπά
- Ανακαίνιση, αναβάθμιση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση των Δημοτικών Λουτρών Νισύρου
- Yλοποίηση τεσσάρων 4 κολυμβητηρίων και δύο 2 γυμναστηρίων ανά την Ελλάδα
- Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή, Λειτουργία, Τεχνική Διαχείριση και Εκμετάλλευση του Τουριστικού Λιμένα (Μαρίνας) Ναυπλίου
Ιστοχώρος προγράμματος : http://www.sdit.mnec.gr/%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7/%CE%A3%CE%94%CE%99%CE%A4/%CF%84%CE%B9-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%BF%CE%B9-%CF%83%CE%B4%CE%B9%CF%84
Xρήσιμες συνδέσεις : http://www.sdit.mnec.gr/sites/default/files/assets/PPPs.pdf
Λοιπές χρήσιμες συνδέσεις : http://www.sdit.mnec.gr/sites/default/files/sdit-documents/gr_low.pdf

Εκτύπωση   Προσκλήσεις