>ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Προγράμματα

Φορέας χρηματοδότησης : Υπουργείο Εσωτερικών


Αριθμός προγραμμάτων : 5

Τίτλος προγράμματος : ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I
Κατηγορία προγράμματος : Προγράμματα του Υπουργείου Εσωτερικών
Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά στοιχεία για το πρόγραμμα

Τίτλος προγράμματος : ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
Κατηγορία προγράμματος : Προγράμματα του Υπουργείου Εσωτερικών
Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά στοιχεία για το πρόγραμμα

Τίτλος προγράμματος : Προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017
Κατηγορία προγράμματος : Προγράμματα του Υπουργείου Εσωτερικών
Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά στοιχεία για το πρόγραμμα

Τίτλος προγράμματος : ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι
Κατηγορία προγράμματος : Δανεισμός από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.)
Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά στοιχεία για το πρόγραμμα

Τίτλος προγράμματος : ΟΤΑ Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης»
Κατηγορία προγράμματος : Προγράμματα του Υπουργείου Εσωτερικών
Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά στοιχεία για το πρόγραμμα

Επιστροφή