ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι


Φορέας χρηματοδότησης : Υπουργείο Εσωτερικών, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (ΛΟΙΠΟΙ)
Περίοδος εφαρμογής : 2018 - 2022
Στόχοι : - η οικονομικά βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη
- η βελτίωση των βασικών υποδομών των δήμων
- η εξυπηρέτηση των κατοίκων στους τομείς των περιβαλλοντικών έργων της προσπελασιμότητας με υποδομές αρμοδιότητας της τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και προστασίας από φυσικές καταστροφές
- η άρση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης.
Σκοπός : Η προμήθεια αγαθών και η κατασκευή έργων στους τομείς ύδρευσης, αποχέτευσης, αντιπλημμυρικής προστασίας, αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές, αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ), αγροτικής οδοποιίας και ανέγερσης ή αποκατάστασης δημοτικών κτιρίων.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Αθήνα: Τηλ. Κέντρο: 213.21.16.100
Πειραιάς: Τηλ.: 213.21.25.349, 213.2125.350
Θεσσαλονίκη: Τηλ. : 2313.336.800 , 2313.336.888
Πάτρα: Τηλ. : 2613.623.100, 2613.623.125

e-mail: tpd@tpd.gr
(δείτε λεπτομέρειες)
Προϋπολογισμός : 2.000.000.000 €
Θεσμικό πλαίσιο : N.4509/2017 AΡ. 69 ΠΔΕ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ
13022/2018 ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (σχετικό αρχείο)
Επικοινωνία : ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ
Αθήνα: Τηλ. Κέντρο: 213.21.16.100
Πειραιάς: Τηλ.: 213.21.25.349, 213.2125.350
Θεσσαλονίκη: Τηλ. : 2313.336.800 , 2313.336.888
Πάτρα: Τηλ. : 2613.623.100, 2613.623.125
e-mail: tpd@tpd.gr
Παρατηρήσεις : Η Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών εκδίδει πρόσκληση του Υπουργού Εσωτερικών για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, οι προτάσεις για έργα/προμήθειες εντάσσονται ή μη στο πρόγραμμα.
Ιστοχώρος προγράμματος : https://www.tpd.gr/filodimos-drop-down/
Xρήσιμες συνδέσεις : https://www.ypes.gr/politikes-kai-draseis/programma-filodimos-1/apofasis-entaksis-1
Λοιπές χρήσιμες συνδέσεις : https://www.eetaa.gr/fundings/index.php?tag=view_programmata_details&programma_id=1

Εκτύπωση   Προσκλήσεις