ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Κ. Χρυσοπέτρας (Κιλκίς)
Κ. Χρυσοπηγής (Αχαΐας)
Κ. Χρυσοπηγής (Λασιθίου)
Κ. Χρυσορράχης (Ιωαννίνων)
Κ. Χρυσοστόμου (Σάμου)
Κ. Χρυσού (Σερρών)
Κ. Χρυσού (Φωκίδος)
Δ. Χρυσουπόλεως (Καβάλας)
Κ. Χρυσοχωράφων (Σερρών)
Κ. Χρυσοχωρίου (Αρκαδίας)
Κ. Χρυσοχωρίου (Ηλείας)
Κ. Χρυσοχωρίου (Καβάλας)
Κ. Χρυσοχωρίου (Μεσσηνίας)
Κ. Χρύσως (Ευρυτανίας)
Κ. Χρωμίου (Κοζάνης)

Επιστροφή