ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Κ. Χιονοχωρίου (Σερρών)
Δ. Χίου (Χίου)
Κ. Χιράδων (Αρκαδίας)
Κ. Χλοματιανών (Κερκύρας)
Κ. Χλομού (Κερκύρας)
Κ. Χόβολης (Αχαΐας)
Κ. Χόϊκας (Θεσπρωτίας)
Δ. Χολαργού (Αττικής)
Κ. Χόμορης (Αιτωλοακαρνανίας)
Κ. Χόνδρου (Ηρακλείου)
Κ. Χορηγού (Κοζάνης)
Κ. Χορτάτων (Λευκάδος)
Κ. Χορτερού (Σερρών)
Δ. Χορτιάτη (Θεσσαλονίκης)
Κ. Χορτιάτη (Θεσσαλονίκης)

Επιστροφή