ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Κ. Χωματάδας (Μεσσηνίας)
Κ. Χώνικα (Αργολίδος)
Κ. Χώνου (Ρεθύμνης)
Δ. Χώρας (Μεσσηνίας)
Κ. Χώρας (Αρκαδίας)
Κ. Χώρας (Μεσσηνίας)
Κ. Χώρας (Σάμου)
Κ. Χώρας Σφακίων (Χανίων)
Κ. Χωρδακίου (Χανίων)
Κ. Χωρέμη (Αρκαδίας)
Κ. Χωρεπισκόπων (Κερκύρας)
Κ. Χωριστής (Δράμας)
Κ. Χωρυγίου (Κιλκίς)
Κ. Χωσιαρίου (Λακωνίας)
Κ. Χωτούσσης (Αρκαδίας)

Επιστροφή