ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Κ. Ωριάς (Αρκαδίας)
Κ. Ωρολογίου (Ευβοίας)
Δ. Ωρωπίων (Αττικής)
Δ. Ωρωπού (Αττικής)
Κ. Ωρωπού (Αττικής)
Κ. Ωρωπού (Πρεβέζης)

Επιστροφή