ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Κ. Χρυσοβιτσίου (Αρκαδίας)
Κ. Χρυσοκάστρου (Καβάλας)
Κ. Χρυσοκελλαριάς (Μεσσηνίας)
Κ. Χρυσοκεφάλου (Δράμας)
Κ. Χρυσομηλέας (Τρικκάλων)
Κ. Χρυσοπέτρας (Κιλκίς)
Κ. Χρυσοπηγής (Αχαΐας)
Κ. Χρυσοπηγής (Λασιθίου)
Κ. Χρυσορράχης (Ιωαννίνων)
Κ. Χρυσοστόμου (Σάμου)
Κ. Χρυσού (Σερρών)
Κ. Χρυσού (Φωκίδος)
Δ. Χρυσουπόλεως (Καβάλας)
Κ. Χρυσοχωράφων (Σερρών)
Κ. Χρυσοχωρίου (Αρκαδίας)

Επιστροφή