ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Κ. Χόβολης (Αχαΐας)
Κ. Χόϊκας (Θεσπρωτίας)
Δ. Χολαργού (Αττικής)
Κ. Χόμορης (Αιτωλοακαρνανίας)
Κ. Χόνδρου (Ηρακλείου)
Κ. Χορηγού (Κοζάνης)
Κ. Χορτάτων (Λευκάδος)
Κ. Χορτερού (Σερρών)
Δ. Χορτιάτη (Θεσσαλονίκης)
Κ. Χορτιάτη (Θεσσαλονίκης)
Κ. Χουδετσίου (Ηρακλείου)
Κ. Χουλιαράδων (Ιωαννίνων)
Κ. Χουμεριάκου (Λασιθίου)
Κ. Χουμερίου (Ρεθύμνης)
Κ. Χουμνικού (Σερρών)

Επιστροφή