ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Κ. Χάρακος (Λακωνίας)
Κ. Χαράς (Λαρίσης)
Κ. Χαρασσού (Ηρακλείου)
Κ. Χαραυγής (Αχαΐας)
Κ. Χαραυγής (Θεσπρωτίας)
Κ. Χαραυγής (Ιωαννίνων)
Κ. Χαραυγής (Κοζάνης)
Κ. Χαραυγής (Μεσσηνίας)
Κ. Χαριάς (Ηλείας)
Κ. Χαριέσσης (Ημαθίας)
Κ. Χαριτωμένης (Δράμας)
Κ. Χαρκίων (Ρεθύμνης)
Κ. Χάρματος (Καρδίτσης)
Κ. Χαροκοπείου (Μεσσηνίας)
Κ. Χαροκοπιού (Μεσσηνίας)

Επιστροφή