ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Κ. Φωτεινών (Πιερίας)
Κ. Φωτολίβους (Δράμας)
Κ. Χαβαρίου (Ηλείας)
Κ. Χαβδάτων (Κεφαλληνίας)
Κ. Χαβριάτων (Κεφαλληνίας)
Δ. Χαϊδαρίου (Αττικής)
Κ. Χαϊκαλίου (Αχαΐας)
Κ. Χαιρεθιανών (Χανίων)
Δ. Χαιρωνείας (Βοιωτίας)
Κ. Χαιρώνειας (Βοιωτίας)
Κ. Χαλαζονίου (Μεσσηνίας)
Δ. Χαλανδρίου (Αττικής)
Κ. Χαλανδρίτσης (Αχαΐας)
Κ. Χαλάνδρων (Χίου)
Κ. Χαλάρων (Καστοριάς)

Επιστροφή