ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Δ. Χαλάστρας (Θεσσαλονίκης)
Κ. Χαλάστρας (Θεσσαλονίκης)
Κ. Χαλικίου (Τρικάλων)
Κ. Χαλικίου Αμβρακίας (Αιτωλοακαρνανίας)
Κ. Χαλιωτάτων (Κεφαλληνίας)
Δ. Χάλκειας (Αιτωλοακαρνανίας)
Κ. Χαλκείου (Κορινθίας)
Κ. Χαλκείου (Κυκλάδων)
Κ. Χαλκειού (Χίου)
Κ. Χαλκερού (Καβάλας)
Δ. Χαλκηδόνος (Θεσσαλονίκης)
Κ. Χαλκηδόνος (Θεσσαλονίκης)
Δ. Χάλκης (Δωδεκανήσου)
Κ. Χάλκης (Λαρίσης)
Κ. Χαλκιά (Μεσσηνίας)

Επιστροφή