ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Technischer Angestellter
Technischer Service
Technokrat
Technokratie
Technokratisch
Technologe
Technologie
Technologie-Park
Technologiepark
Technologietransfer
technologisch
technologische Revolution
Technologische Rückständigkeit
Tee Raum
Teestube
Teil
Teil davon ist Wasser

Επιστροφή