ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Tal
Tal (Quadrate)
Tank
Tankstelle
Tankwagen
Tannenwald
Tanzsaal
Tapete-Maker
Tarif
Tarifierung
Tasche
Tat
Täter
Tätigkeitsbereich
Tauchen
Taufschein
Täuschen

Επιστροφή