ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Thermodynamik
thermoelektrische
thermoelektrische Station
thermonuklear
Thermosflasche
Thunfischfang
Tiefe
Tierarzt
tight budget
Tilgung
Timesharing
Titel
Tmimatikos
Tochterfirma
Tochtergesellschaft
Toilet
Toilette

Επιστροφή