ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Tauschhandel
Täuschung
Tauschwert
Taxi
Taylorismus
Tea Merchant
Team Manager
Team-Festnahme
Teamgeist
Teamleiter
Technik
Techniker
technisch
Technische Ausbildung
Technische Daten
technische Hilfe
technischen Charakter

Επιστροφή