ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

häufen
Häufig
Häufig Berichte
Haupt-
Hauptaktionär
Hauptdeck
Hauptgeschäftszentrum
Hauptpartner
Hauptperson
Hauptproduktion
Hauptschule
Hauptsitz
Hauptsitz des Unternehmens
Hauptsitz des Unternehmenszentrale
Hauptstadt
Hauptstadt Kreis
Hauptstrasse

Επιστροφή