ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Hauswahl
Heabsetzen
Heausholen
heben
Heben des Vertrauens
Heben Zollschranken
Hecke
Hedges
heftig
Heil
Heilbad
Heilbar
Heilige der Stadt
Heilige Stadt
Heiliger Krieg
Heilquelle
Heilsarmee

Επιστροφή