ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Handelsbilanzüberschuss
Handelsfirma
Handelsflotte
Handelsgericht
Handelshafen
Handelshemmnis
Handelskammer
Handelsmesse
Handelspartner
Handelspolitik
Handelsredit
Handelsregister
Handelsschiff
Handelstrasse
Handelswert
handelt um
Handgefertigt

Επιστροφή