ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Hausfrau
hausgemacht
Haushalt
Haushalt-Manager
Haushalt-Planung
Haushalts-Abwasser
Haushaltsvoranschläge
Hauskauf
Hauskauf von sozialen Wohnungsbau
Häuslich
Hausmeister
Hausmüll
Hauspersonal
Hausratversicherung
Haussparplan
Hausverteilungkommission
Hauswaechter

Επιστροφή