ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Heilung
Heim
Heimat
Heimbewohner
Heimweh haben
Heiratberater
Heizung
Helfen Sie die alte Menschen
Hemmend
Hemmstoff
Hengst
herablassen
Herablassung
Herabsetzen
Heraufpumpen
Heraufstufen
Herausbringen

Επιστροφή