ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Vassal
Vaste
Vaste monde (le)
Vatican
Vau-l'eau (à)
Vecteur de progrès
Vécu
Vedette de l'industrie
Végétalien(ne)
Végétalisme
Végétarien(ne)
Végétarisme
Végétatif (ve)
Végétation
Végéter
Véhicule
Véhicule à moteur

Επιστροφή