ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Véhicule de tourisme
Véhicule de transport de marchandises
Véhicule pour handicapés
Véhicule utilitaire
Véhiculer
Veille
Veillée
Veiller (sur quelqu'un)
Veiller à
Veilleur de nuit
Vélo
Vélo tout terrain (VTT)
Vélodrome
Vélomoteur
Vendable
Vendange
Vendanger

Επιστροφή