ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Vacciner
Vache
Vacillant
Vacillation
Vaciller
Vadrouiller
Vadrouilleur(se)
Vagabond(e) (adj)
Vagabond(e)(n)
Vagabondage
Vagabondage (péj)
Vagabonder
Vague
Vague de chaleur
Vague de froid
Vaincre (adversaire)
Vaincre (maladie)

Επιστροφή