ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Vote
Vote à bulletin secret
Vote à main levée
Vote d'une loi
Vote de censure
Vote de confiance
Vote de protestation
Vote par procuration
Voter
Voter (une loi)
Voter blanc
Voter par procuration
Voué à l'échec
Vouer
Vouer (se... à)
Vouloir
Voyage

Επιστροφή