ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Κατάλογος προσκλήσεων

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα : HORIZON 2020: Πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020"


Αριθμός προσκλήσεων : 10

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Νησιωτικά Τοπικά Ενεργειακά Συστήματα χωρίς Άνθρακα (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 29/01/2020

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Βραβείο για καινοτόμες λύσεις για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας με βάση την εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 15/01/2020

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Υποστήριξη του συντονισμού της ευρωπαϊκής καινοτόμου κοινότητας έξυπνων κτιρίων (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 15/01/2020

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : H Βραδιά του Ερευνητή (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 09/01/2020

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Βραβείo Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας στην Καινοτομία 2019 (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 20/02/2019 - 06/06/2019

Επιστροφή