ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Κατάλογος προσκλήσεων

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα : Δημιουργική Ευρώπη 2021 - 2027/ Creative Europe Programme 2021-2027


Αριθμός προσκλήσεων : 4

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : European VOD Networks and Operators (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : CREA-MEDIA-2024-VODNET)
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 03/10/2023 - 09/04/2024

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Διακρατικά Σχέδια Συνεργασίας (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 05/05/2022

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Creative Europe - European Cooperation Projects/ Τρεις (3) Προσκλήσεις για τα Σχέδια Διακρατικής Συνεργασίας (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 31/03/2022

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Creative Innovation Lab (CREA-CROSS-2021-INNOVLAB) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 05/10/2021

Επιστροφή