ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

Αγαλάς (Ζακύνθου)
Άγαλη (Αρκαδίας)
Αγαλιανή (Μεσσηνίας)
Αγαλιανή (Τριφυλίας)
Αγαλιανό (Λασιθίου)
Αγαλιανός (Ρεθύμνης)
Αγαλιανός (Ευρυτανίας)
Αγαλιανός (Αιτωλοακαρνανίας)
Αγαλιανός (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)
Αγαλιανός ή Αγαληνός (Αιτωλοακαρνανίας)
Αγάλω (Αρκαδίας)
Αγάπη (Δράμας)
Αγάπη (Κοζάνης)
Αγάπη (Γρεβενών)
Αγάπη (Κυκλάδων)

Επιστροφή