ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

Ωρεοί (Ευβοίας)
Ωριά (Αρκαδίας)
Ωρολόγιον (Ευβοίας)
Ωρωπός (Αττικής)
Ωρωπός (Πρεβέζης)
Ωρωπός (Αττικής και Βοιωτίας)

Επιστροφή