ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Αγαλιανός (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)

30-09-1836

Ο οικισμός προσαρτάται στο δήμο Παρακαμπυλίων

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Ακαρνανίας και Αιτωλίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Αγαλιανός (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Ακαρνανίας και Αιτωλίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Ευρυτανίας και υπάγεται στο νομό Αιτωλοακαρνανίας

Αγαλιανός (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Αιτωλοακαρνανίας από το νομό Ευρυτανίας

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Το όνομα του οικισμού διορθώνεται σε Αγαλιανός ή Αγαληνός

Αγαλιανός ή Αγαληνός (Αιτωλοακαρνανίας)

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγαλιανού ή Αγαληνού

Το όνομα του οικισμού προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος του οικισμού Αγαλιανός

18/12/1920

Το όνομα του οικισμού διορθώνεται σε Αγαλιανός

Αγαλιανός (Αιτωλοακαρνανίας)

18/12/1920

Το όνομα του οικισμού προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος του οικισμού Αγαλιανός ή Αγαληνός

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Αγαλιανός (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 334Α - 31/12/1948

Ο οικισμός αποσπάται από την επαρχία Ευρυτανίας του νομού Ευρυτανίας και υπάγεται στην επαρχία Τριχωνίδας του νομού Αιτωλοακαρνανίας

Αγαλιανός (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Αγαλιανού και προσαρτάται στο δήμο Παρακαμπυλίων

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Εκτύπωση   Αρχείο csv