ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

Αγατζίκι (Μεσσηνίας)
Αγγαριώνες (Λέσβου)
Αγγειαδάκιον (Λακωνίας)
Αγγειαδάκιον (Λακωνικής)
Αγγειαδάκιον (Μεσσηνίας)
Αγγελαίικα (Άρτης)
Αγγελάτικα (Κερκύρας)
Αγγελιανά (Ρεθύμνης)
Αγγελόκαστρον (Κιλκίς)
Αγγελόκαστρον (Κορινθίας)
Αγγελόκαστρον (Θεσσαλονίκης)
Αγγελόκαστρον (Αιτωλοακαρνανίας)
Αγγελόκαστρον (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)
Αγγελόκαστρον (Αργολίδος και Κορινθίας)
Αγγελοχώρι (Χαλκιδικής)

Επιστροφή