ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

Ψήλωμα (Τρικάλων)
Ψήνα (Ιωαννίνων)
Ψηφίον (Λακωνίας)
Ψήφτα (Αττικής)
Ψήφτα (Πειραιώς)
Ψήφτα (Αττικής και Βοιωτίας)
Ψήφτα (Αργολίδος και Κορινθίας)
Ψιανά (Ευρυτανίας)
Ψιανά (Αιτωλοακαρνανίας)
Ψιανά (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)
Ψιλή Άμμος (Σάμου)
Ψιλή Άμμος (Σάμου)
Ψιλή Άμμος (Αττικής)
Ψιλή Άμμος (Καβάλας)
Ψιλή Άμμος (Πειραιώς)

Επιστροφή