ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

Ψάρι (Αχαΐας και Ήλιδος)
Ψάρι (Αργολίδος και Κορινθίας)
Ψαριανά (Χανίων)
Ψαροπούλι (Ευβοίας)
Ψαρού (Ζακύνθου)
Ψαροφάγιον (Αχαΐας)
Ψάρρο (Τρικάλων)
Ψαρρού (Κυκλάδων)
Ψαχνά (Ευβοίας)
Ψαχνιά (Κερκύρας)
Ψαχνόν (Κυκλάδων)
Ψειρίδων Μετόχι (Χανίων)
Ψέλτσκον (Φλωρίνης)
Ψέριμος (νησίς) (Δωδεκανήσου)
Ψευτέικα (Αχαΐας)

Επιστροφή