ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Ωρωπός (Αττικής και Βοιωτίας)

20-04-1835

Ο οικισμός ορίζεται έδρα του δήμου Ωρωπού (Ωρωπίων)

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Περαίας και προσαρτάται στο δήμο Μαραθώνος

13-11-1841

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Μαραθώνος και προσαρτάται στο δήμο Περαίας

ΦΕΚ 6Α - 06/03/1843

Ο οικισμός ορίζεται έδρα του δήμου Περαίας

ΦΕΚ 41Α - 14/09/1871

Ο οικισμός παύει να είναι έδρα του δήμου Ωρωπίων

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Ωρωπός (Αττικής)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Αττικής και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Ωρωπός (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Αττικής

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Ωρωπίων και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ωρωπού

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Ωρωπός (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 201Α - 28/08/2002

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Ωρωπού και προσαρτάται στο δήμο Ωρωπίων

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Ωρωπίων και ορίζεται έδρα του δήμου Ωρωπού

Εκτύπωση   Αρχείο csv