ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

Ψεύτης (Στρατιωτικός Σταθμός) (Τρικάλων)
Ψεύτης (Στρατιωτικός Σταθμός) (Τρικκάλων)
Ψηλά Αλώνια (Αιτωλοακαρνανίας)
Ψηλή (νησίς) (Αργολίδος)
Ψηλή Βρύση (Αρκαδίας)
Ψηλή Ράχη (Ηλείας)
Ψηλή Ράχη (Σερρών)
Ψηλή Ράχη (Αρκαδίας)
Ψηλή Ράχη (Μεσσηνίας)
Ψηλό Χωριό (Θεσσαλονίκης)
Ψηλό Χωριό (Φθιώτιδος και Φωκίδος)
Ψηλόβραχος (Αιτωλοακαρνανίας)
Ψηλόκαστρον (Δράμας)
Ψηλόκαστρον (Ιωαννίνων)
Ψηλοράχη (Σερρών)

Επιστροφή