ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

Άβας (Έβρου)
Άβατον (Ξάνθης)
Άβατον (Ροδόπης)
Άβατον (Προσφυγικός Συνοικισμός) (Ροδόπης)
Αβγαριά (Ευβοίας)
Αβγό (Αργολίδος)
Αβγό (Αργολίδος και Κορινθίας)
Αβγόν (Ιωαννίνων)
Αβδαμάλ (Σερρών)
Αβδανίτες (Ρεθύμνης)
Αβδέλα (Κοζάνης)
Αβδελάς (Ρεθύμνης)
Αβδέλλα (Έβρου)
Αβδέλλα (Κοζάνης)
Αβδέλλα (Γρεβενών)

Επιστροφή