ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Raeuberhauptmann
Raffination
Raffinerie
Raffiniert
Rahmen
Rahmengesetz
Ramadan
Rampe
Randalierer
Rang(Thermometer)
Rangierbahnhof
Rasen
Rasenmaeher
Raspel
Rasse
Rassen-
Rassendiskriminierung

Επιστροφή