ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Raumordnung
Raumordnungsplan
Raumordnungspolitik
Raumplanung
Raumplanung Zonen
Raumstation
Raumverwaltung
Raus aus dem Gefängnis kommen
Reaktion
Reaktionär
Reaktor
Realisierbar
Realisieren
Realisierung
Realismus
Realist
Realistisch

Επιστροφή