ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Rechtsverfahrensarten
Rechtsverordnung
Rechtsvorschriften
Rechtswidrig
Rechtzeitig
Reconfiguren
recycelbare Verpackung
Recyclebar
Recyclern
Redaktionsschluss
Reduction (Rabatt)
Reduktion / Kostensenkung
Reduzierte Rechnung
Reduzierung
Reexport
Reexportieren
Referendum

Επιστροφή