ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Mehrheitsaktionäre
Mehrjährig
Mehrparteien-
Mehrparteien-Wahlen
Mehrparteiensystem
Mehrsprachig
Mehrsprachigkeit
Mehrwert
Mehrwertsteuer
Mehrwertsteuer-Befreiung
Mehrzweckraum
Mein Brot machen
Meine Pflicht tun
Meinungsaustausch
Meinungsumfrage
Meldung
Melkmaschine

Επιστροφή