ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Massstab
Maßstab Promotion
Master Plan
Materialisieren
Materie
Materiell
Materielle Unterstützung
Matriarchat
Maut
Mautstation
Maximale Organe
Maximaler Preis
Mechanische anhebende Systeme(Hebebühne stellen, anheben, Rack, etc.)
mechanischer Bebau
Mechanismus
Mediator
Medical Presse

Επιστροφή